Przejdź do treści

Jak pracujemy

Case Study #1

Z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciu, czyli o tym, jak ważna jest determinacja

Klient: firma rodzinna z branży ciepłowniczej

Problem: przeciążenie właścicielki, chaos organizacyjny, brak efektywnego planowania produkcji, 3 osoby decyzyjne 

Narzędzia: wdrożenie struktury, zakresów obowiązków, tablicy odpowiedzialności, uporządkowanie magazynu, Excel do planowania produkcji

Efekty: zwiększenie mocy przerobowych i obrotu o 50%

Case Study #2

Spiesz się powoli, czyli o tym, kiedy ewolucja jest lepsza od rewolucji

Klient: Firma rodzinna z branży motoryzacyjna

Problem: brak procedur i podziału obowiązków, poczucie chaosu

Narzędzia: warsztaty strategiczne, mapa procesu, zakresy obowiązków, praca standardowa, KPI

Efekty: Podział obowiązków, podział obszarów biznesowych między właścicieli, uporządkowanie komunikacji, wzrost efektywności