Twoja firma się rozwija. To bardzo dobry znak. Dlatego patrząc przyszłościowo, decydujesz się na zatrudnienie kolejnych pracowników. Gdy zasoby ludzkie zaczynają się powiększać, warto zastanowić się nad skuteczną strukturą organizacyjną Twojej firmy. Jeżeli odpowiednio się do tego zabierzesz, bądź pewien, że zyskasz. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie należy do zadań prostych. Struktura organizacyjna firmy to kwestia, której trzeba poświęcić sporo uwagi. A to nie zawsze jest możliwe. Dlatego, jeżeli chcesz mieć pewność, że zmiany zostały wprowadzone do Twojej firmy prawidłowo, zrób to z nami! Będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie tego przedsięwzięcia.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - definicja

Słowo struktura brzmi dość ogólnie. Dlatego postaramy się wytłumaczyć to pojęcie bardziej obrazowo. Struktura organizacyjna firmy to nic innego jak układ stanowisk wewnątrz organizacji. Pomiędzy działami generują się pewne powiązania. Są to elementy wpływające na prawidłowy przepływ informacji, podział obowiązków i zaangażowanie pracowników. Jest to sposób na określenie relacji i wszelkich zależności pomiędzy uczestnikami. Żeby to dobrze zobrazować, strukturę firmy można porównać do puzzli. Każdy buduje całość i pasuje w ściśle określonym miejscu. Odpowiednio rozplanowana struktura firmy wpływa na dobrą organizację, a tym samym przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Elementy składowe struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Prawidłowo przygotowana struktura organizacyjna firmy opiera się na trzech elementach. Pierwszy z nich to regulamin organizacyjny. Jest to dokument, w którym szczegółowo określone są kompetencje każdej z jednostek w firmie. Przestrzeganie tych zasad ułatwia zachowanie porządku w organizacji.

Kolejnym elementem jest szczegółowy opis stanowisk pracy. To nic innego, jak charakterystyka osoby, która pełni określone funkcje w organizacji. Zawiera informacje dotyczące uprawnień, kompetencji pracowniczych i zakresu obowiązków na poszczególnym stanowisku. Dokument ten jest kluczowy, gdy chcesz, by firma się rozwijała.

Ostatni element to schemat organizacyjny. Jest to graficzne przedstawienie struktury firmy.

Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Jak wspomnieliśmy, stworzenie dobrze funkcjonującej struktury firmy nie należy do zadań łatwych. Mając na uwadze dobro organizacji, należy zaprojektować ją ze szczególną starannością. Pominięcie najmniejszego szczegółu, może w przyszłości zaważyć na nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organizacji. Dlatego projektowanie powierz doświadczonym specjalistom z firmy CrossHR. W trakcie tworzenia struktury organizacyjnej dla Twojej firmy, będziemy przechodzić przez szereg etapów. Pierwszy z nich to określenie elementów danej struktury. W tym miejscu zaprojektujemy stanowiska pracy. Następnie przejdziemy do grupowania stanowisk i ustalenia hierarchii między nimi. Kolejnym etapem będzie określenie celów i zadań każdej komórki organizacyjnej. Sformułujemy także relacje między nimi i rozmieścimy uprawnienia decyzyjne.

Siedem zasad kształtowania struktur

Struktura organizacyjna firmy stanowi mocną podstawę do tworzenia dobrze funkcjonującej organizacji. Żeby tak się stało, trzymamy się żelaznej siódemki zasad.

  1.     Zasada celowości – ułatwia doprecyzowanie celów organizacji. Wdrażanie polega na dzieleniu celów ogólnosystemowych na cząstkowe.
  2.     Zasada minimalnej złożoności – struktura organizacyjna firmy powinna być prosta i zrozumiała.
  3.     Zasada najlepszego wykorzystania potencjału ludzkiego –  dobranie odpowiednio wykwalifikowanej kadry na konkretne stanowiska.
  4.     Zasada jednolitości kierownictwa – to jedna z najważniejszych zasad tworzenia struktury firmy. Sugeruje, że dana grupa pracowników powinna podlegać tylko jednemu kierownikowi, który będzie wydawać polecenia.
  5.     Zasada dostosowania do warunków zewnętrznych – czyli dopasowanie np. do grupy klientów.
  6.     Zasada racjonalności nadzoru – określa wielkość zespołu nadzorowanego przez jednego kierownika.
  7.     Zasada specjalizacji – polega na grupowaniu elementów struktury według możliwie jednorodnych zadań.
Potrzebujesz wsparcia? Napisz do Nas!